Fonster-Online
 
 
Kundvagn
0 produkter
 
Kontakt

Fönster-online
67194 Brunskog
Sverige

Telefon: (0046) 073 - 83 89 192
eMail: mail@fonster-online.se

Vi innhar F-Skattsedel

 
Bullerskyddglas
   
 

Buller är ett växande miljöproblem, framför allt längs högtrafikerade gator och vägar med tung trafik. Det störande ljudet tränger huvudsakligen in genom glaspartier och otätheter i konstruktionerna. Fönster-Online har både, hög kompetens och bra produkter för att lösa dina bullerproblem, oavsett om de är mellan ute och inne eller mellan olika delar i byggnaden.

I det här kapitlet kan du se hur olika konstruktioner påverkar bullerskyddet, vi redovisar dessutom ett urval ljudreducerande glaskombinationer. Tack vare dem kan du även i områden med besvärande buller öppna upp väggar och tak för att släppa in rikligt med dagsljus, eller skapa visuell kontakt mellan rum och människor.